השפעת גורמים סביבתיים על התפתחות בנים מגנים חרדיים בישראל

ענת גולוס, מירי שריד, מיכל וייל, אביבה יוכמן, נעמי וינטראוב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

התפתחות ילדים מושפעת, בין השאר, מגורמים סביבתיים שונים, בהם גורמים תרבותיים ומצב סוציו-אקונומי. ישראל היא מדינה רב-תרבותית שחיים בה אנשים מתרבויות שונות, ביניהם חרדים, המונים כ-10 אחוזים מן האוכלוסייה. מטרות המחקר היו להשוות בין שכיחות ילדים בגני ילדים במסגרות חרדיות, המצויים בסיכון ו/או עם איחורים התפתחותיים (בסיכון/איחור) ובין השכיחות המדווחת בספרות, ולהשוות בין תפקוד ילדים אלה הלומדים בגן חובה לבין הילדים הלומדים בגני טרום חובה. הוערכו תפקוד מוטורי (באמצעות אבחון ה-M-ABC), אינטגרציה ויזו-מוטורית (באמצעות אבחון ה-VMI) ותפקוד קוגניטיבי (באמצעות אבחון ה-MAP) של 203 בנים חרדיים ממצב סוציו-אקונומי נמוך. תוצאות המחקר: נמצא שיעור גבוה של ילדים בסיכון/איחור התפתחותי במיומנויות מוטוריות גסות ומוטוריות-קוגניטיביות לעומת השיעור המדווח בספרות המחקרית. עם זאת, שלא כמצופה, התוצאות לא הראו כי היה שיעור גבוה של ילדים בסיכון/איחור התפתחותי בקרב קבוצת ילדי גן חובה בהשוואה לילדי טרום-חובה. מסקנות המחקר: הממצאים מתאימים למוזכר בספרות המחקרית, המציעה כי רקע תרבותי ומצב סוציו-אקונומי של ילדים יכולים להשפיע על התפתחותם המוטורית והקוגניטיבית. לפיכך, על מרפאים בעיסוק ואנשי מקצועות בריאות אחרים להיות רגישים מבחינה תרבותית, ומודעים לעמדות ולערכים יחודיים של משפחות, היכולים להשפיע על התפתחות ילדים. עם זאת, במחקר זה, לאור ייחודה של אוכלוסיית החרדים בארץ, קשה להפריד בין השפעת גורמים תרבותיים וגורמים סוציו-אקונומיים. מומלץ אפוא לחזור על המחקר גם בקרב ילדים חרדים ממצב סוציו-אקונומי בינוני-גבוה, וכן בקרב ילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך מרקע תרבותי שונה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)326-342
Number of pages17
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume23
Issue number1
StatePublished - 2014

IHP publications

 • IHP publications
 • Child development
 • Cultural pluralism
 • Developmental disabilities
 • Developmental psychology
 • Early childhood education
 • Motor ability
 • Physical education for children
 • Preschool children
 • Social stratification
 • Ultra-Orthodox Jews
 • Ultra-Orthodox Jews -- Education
 • cognition

Cite this