השפעת שינויי האקלים על דפוסי גשם עתידיים באזורנו

משה ארמון, פרנצ'סקו מארה, יהודה אנזל, דוריטה רוסטקייר-אדלשטיין, חיים גרפינקל, אורי אדם, אורי דיין

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

באזורים כמו מזרח הים התיכון, שהשונוּת הטבעית של הגשם בהם גבוהה, חשיבותן של סופות גשם בודדות, ובייחוד של סופות גשם עתירות משקעים, משמעותית במיוחד. סופות אלה תורמות למילוי חוזר של מקורות מים טבעיים, אך גם עלולות לגרום לשיטפונות ולהצפות עירוניות. מכאן החשיבות היתרה להבין כיצד סופות גשם עתירות משקעים משתנות בעקבות שינוי האקלים שנותן את אותותיו כבר כעת וצפוי להימשך בעתיד. מתן תחזיות מפורטות לסופות גשם בעתיד הרחוק באמצעות מודלים אקלימיים אינו אפשרי, מכיוון שהתהליכים התוך-סופתיים שמכתיבים את אופי הסופות מתרחשים בקנה מידה קטן מהרזולוציה של מודלים אלה. לכן, במחקר זה אנו משתמשים במודל אזורי לחיזוי מזג אוויר ברזולוציה גבוהה, מהסוג שמשמש בתחזיות לטווח של ימים ספורים. המודל מאפשר לנו לזהות ולכמת את השינויים הצפויים במאפייני הגשם בסופות עתירות משקעים בסוף המאה ה-21, בתרחיש פליטת גזי חממה של "עסקים כרגיל". באמצעות המודל הִדמֵינו 41 סופות מהעבר בשני אופנים: בתנאי האקלים ההיסטורי ובתנאי האקלים העתידי. תוצאות ההדמיות מראות שסופות העתיד ייעשו "מרוכזות" יותר: הגשם בהן יֵרד בעוצמה גבוהה יותר (15%+, בממוצע), על שטח קטן בהרבה (40%-) ובמשך זמן קצר יותר (9%-). הירידה הניכרת בגודלו של שטח ההמטרה ממסכת את ההשפעה של העלייה בעוצמת הגשם ומכתיבה ירידה משמעותית בכמות הגשם הכוללת בסופות (30%-), ועלולה לגרום להידלדלות ניכרת של מקורות המים הטבעיים באזור. שינויים אלה מחייבים את התייחסותם של מקבלי ההחלטות כבר בהווה, כדי שנוכל להימנע ממשברים עתידיים של אספקת מים ולהיערך טוב יותר לשינויים בדפוסי ההצפות והשיטפונות (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)26-31
Number of pages6
Journalעלון הנוטע
Volumeע"ז
Issue number1
StatePublished - 2023

IHP publications

  • IHP publications
  • Climatic changes
  • Floods
  • Global warming
  • Precipitation (Meteorology)
  • Rain and rainfall
  • Storms
  • Water-supply
  • Weather forecasting

Cite this