השפעת תשלומי השתתפות עצמית על נגישות שירותי הרפואה הראשונית לחולי שבץ המוח

Translated title of the contribution: Co- payments and Access to Primary Care Services for Stroke Patients

נטע בנטור, שירלי רזניצקי, רויטל גרוס, שולי ברמלי-גרינברג

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

העדר מעקב קבוע אחרי גורמי סיכון להישנות שבץ המוח והימנעות מטיפולבהם, ובכלל זה הימנעות מרכישת תרופות, עלולים להזיק לבריאותם של חוליםשסבלו משבץ מוח ולהגביר את הסיכון לשבץ חוזר. הימנעות מקבלת טיפולשיקומי עלולה לפגוע בתפקודם ובסיכוייהם לחיות באופן עצמאי בקהילה.המחקר שמאמר זה מבוסס עליו בא לבחון האם חולי שבץ המוח מדווחים עלחסמים כלכליים בנגישות לשירותי בריאות בקהילה, ולהשוות בין הנגישותשלהם לשירותים לנגישות זו באוכלוסייה הכללית. לשם כך נעשתה השוואהבין שני מחקרי חתך שנערכו באמצעות ראיונות טלפוניים בסוף 1999 .קרובלמחצית מאלה ששרדו אירוע של שבץ המוח ויותר מרבע מן האוכלוסייההכללית דיווחו שתשלומי המשפחה לבריאות מכבידים עליהם מאוד. בערךעשירית מאלה ששרדו שבץ מוח, ויתרו על טיפול רפואי ועל רכישת תרופתמרשם בגלל המחיר. אך כל ויתור על טיפול או על תרופה עלולים לפגועבבריאותם של חולים אלה, ועקב כך הם עלולים להיות לנטל על בני משפחתםועל החברה כולה.
Translated title of the contributionCo- payments and Access to Primary Care Services for Stroke Patients
Original languageHebrew
Pages (from-to)63-75
Number of pages13
Journalביטחון סוציאלי
Issue number66
StatePublished - 2004

Keywords

  • חסמים (כלכלה)
  • רפואה -- היבטים כלכליים
  • רפואה ראשונית
  • נגישות לשירותי בריאות
  • אירוע מוחי
  • Medical economics
  • Cerebrovascular disease
  • Health services accessibility
  • Primary care (Medicine)

Cite this