השתתפותם של ילדים בחברה הערבית במסגרות חינוך מפוקחות לגיל הרך

שביט מדהלה, ג'וני גל, אלון סלע, לביב שאמי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מחקר זה מבקש לבחון את הגורמים לשיעור ההשתתפות הנמוך של ילדים בחברה הערבית במסגרות מפוקחות לילדים בגילי לידה עד שלוש ולהצביע על חלופות מדיניות אשר יאפשרו התמודדות אפקטיבית עם התופעה. נפתח בסקירה על חשיבות החינוך והטיפול בגיל הרך ובהצגת מדיניות הגיל הרך בישראל. לאחר מכן נציג את בעיית השתתפותם המצומצמת של ילדים ערבים במסגרות מפוקחות לגיל הרך. כדי להבין את התופעה נציג את "אפקט מת'יו", המתאר מצב שבו הנהנים העיקריים משירותים חברתיים, דוגמת מערכות גיל הרך, אינם מי שזקוקים להם ביותר אלא דווקא אוכלוסיות בעלות אמצעים. בהמשך, בהתבסס על ממצאי המחקר שלנו ועל מחקרים שנערכו בישראל ובמדינות אחרות, נבחן הסברים אפשריים למיעוט השתתפותם של ילדים ערבים במסגרות מפוקחות לגיל הרך בישראל. לבסוף, כאמור, נציג חלופות מדיניות להתמודדות עם התופעה". --
Original languageHebrew
Number of pages37
StatePublished - 2021

Publication series

Nameסדרת מחקרי הגיל הרך של מרכז טאוב
Volume7

Cite this