התאוצה לתכנון במפרץ חיפה כתלות בגורמים הגיאולוגים המתארים את הפעילות הסיסמית של העתק הכרמל

עמוס שירן, חנן אלכסנדר, אמוץ עגנון

Research output: Book/ReportBook

Cite this