התהוותו של שיר העם העברי: היבט לשוני וסגנון

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מתמקד בממד הלשוני של הזמר העברי ובוחן את קווי ההיכר הסגנוניים שהתגבשו בו בתקופה המעצבת בהתפתחותו, מראשיתו ועד תום תקופת היישוב. לאחר סקירה כללית על טיבו של הזמר העברי, על מעמדו ועל קשרי הגומלין בינו לבין הלשון, המחברת תבחן את התפתחותו הלשונית ותתאר את תהליך הפיכתו לסוגה מובחנת ומגובשת מן הבחינה הסגנונית. המחברת עומדת גם על תהליכי השחיקה שחלו מאפייניו הסגנוניים של הזמר עם תום תקופת היישוב.
Original languageHebrew
Title of host publicationמוזיקה בישראל (קובץ בעריכת מיכאל וולפה, גדעון כ"ץ, טוביה פרילינג)
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages410-431
Number of pages22
ISBN (Print)9789655101010
StatePublished - 2014

IHP publications

 • IHP publications
 • Accents and accentuation
 • Folk songs
 • Hebrew language -- Phonetics
 • Hebrew language -- Spoken Hebrew
 • Hebrew language, Modern
 • Hibbat Ziyyon
 • Language and languages -- Political aspects
 • Languages in contact
 • Music -- History and criticism
 • Music -- Israel
 • Popular music
 • Songs, Hebrew

Cite this