התחשבות בדין זר במשפט הפלילי: הגנת הכורח במשפט הפלילי הבין לאומי כמקרה מבחן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בקשיים הנובעים מתחולה חוץ טריטוריאלית של דיני העונשין של מדינה, ועומד בעיקר על ההשלכות הנובעות מההכרה בצורך להתחשב גם בדין הזר, על ההכרעה בסוגיית הטלתה של אחריות פלילית. המחברת מדגימה את מורכבות הסוגיה באמצעות התייחסות למעמד הדין הזר במסגרת המשפט הפלילי הבין-לאומי, ודנה בפירוט במקרה מבחן שעניינו תוקפה של הגנת הכורח במקרה שבו כפו על הנאשם להקריב חיים של חפים מפשע באמצעות איומים על חייו. המחברת טוענת כי אין מקום להעניק משקל מכריע לדין של מקום ביצוע העבירה, וכי ראוי לקבוע סף גבוה יותר להכרה בקיומו של כורח במסגרת זו, לעומת הסף המקובל במסגרת המשפט המדינתי.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר לבונטין (קובץ)
Publisherהמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר
Pages477-498
Number of pages22
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Conflict of laws
  • Criminal law
  • Criminal liability
  • Defense (Administrative procedure)
  • International criminal law
  • Universal jurisdiction

Cite this