התנ"ך המבואר

שלמה בן יצחק [Unknown], עדין אבן ישראל, דניאל אליאב (Editor), יוסף בן ארזה (Editor), שרה פרידלנד בן ארזה (Editor), חנן דוד בניהו (Editor), הגר גור אריה (Editor), אפרת גרוס (Editor), מאיר הנגבי (Editor), ינון חן (Editor), כרמיאל כהן (Editor), דוד פוקס (Editor), מאיר קליין (Editor), אמונה ש"ץ (Illustrator), יהודית שבתא (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

ביאור התנ"ך שלפנינו בא להקל על הקורא במקרא בן זמננו, לגשר על פערי השפה, תפיסת העולם והתרבות שבינו לבין התורה שבכתב, להבהיר במידת האפשר עמימות, ולענות על תמיהות וקשיים, מודעים וסמויים, בהבנתה. לחיבור שני חלקים המשלימים זה את זה. ביאור צמוד המשולב במילות המקרא והרחבות פרשניות וראליות נפרדות בתחתיתו. בביאור מתפרשים לשון הכתוב והקשרי המשפטים ברובד הפשוט ביותר, מתוך חתירה לקיצור ולהקלה על שטף הקריאה במקרא. ההרחבות כוללות חומרי רקע, מקבילות פנים-מקראיות, פירושים חלופיים, העשרה בדברי מדרש ומחשבת ישראל לדורותיה, תעודות חיצוניות והערות לשוניות. בצדם של אלו מופיע חומר ראלי מלולי וחזותי לגבי מקומות, עמים, צמחים ועצמים המוזכרים במקרא. בסוף הספר מצוינים מקורות והפניות המסומנים בביאור. המקורות מתייחסים בדרך כלל לפסוקים ולביאוריהם במקומות אחרים במקרא, לדברי חז"ל בתלמודים ובמדרשים, פרשנים מקראיים, ספרי מחשבה, שאלות-ותשובות של חכמים ראשונים ועוד. בסוף כל חומש הובאו ההפטרות המבוארות תוך התייחסות לקשר בין ההפטרה לבין השבת שבה היא נקראת. סגנוו הכתיבה ישראלי-עכשווי, על אף המגמה הכללית לשמר ככל האפשר את שגב המקרא, נושבת על החיבור גם רוח מרעננת ורלוונטית לדורנו.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherקורן
Editionמהדורה ראשונה
ISBN (Print)9653019724, 9653019732, 9653019740, 9653019759, 9653019767, 9653019775, 9653019783, 9653019791, 9653019805, 9653019813, 9653019821, 965301983X, 9653019848, 9653019856, 9653019872, 9653019880, 9653019899, 9789653019720, 9789653019737, 9789653019744, 9789653019751, 9789653019768, 9789653019775, 9789653019782, 9789653019799, 9789653019805, 9789653019812, 9789653019829, 9789653019836, 9789653019843, 9789653019850, 9789653019874, 9789653019881, 9789653019898
StatePublished - 2015

Cite this