התפתחותן והשפעתן של הרשתות הביטחוניות בישראל מאז מלחמת ששת הימים

אורן ברק, גבריאל שפר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה עוסק ברשתות הביטחוניות במדינת ישראל, בהתפתחותן ובהשפעתן, מאז מלחמת ששת הימים ועד ימינו. מדובר בגורמים שחשיבותם רבה מאוד לא רק בישראל ובשטחים שתחת שליטתה מ-1967 ואילך, אלא גם במדינות אחרות המתמודדות עם אתגרים משמעותיים לביטחונן, ובפרט עם איומים קיומיים, ממשיים או נתפסים. חשיבות זו נובעת מהשפעתן של רשתות ביטחוניות על תחומים מרכזיים במדינה, הכוללים לא רק את הביטחון, אלא גם תחומים אזרחיים כמו פוליטיקה, כלכלה, חברה ותרבות. המאמר מתמקד בתפקידן ובדרכי פעולתן של הרשתות הביטחוניות בישראל בקביעת מדיניות בתחום החוץ והביטחון, אך גם בתחומים האחרים שהוזכרו, וזאת במיוחד מאז מלחמת ששת הימים. באופן ספציפי, המאמר מגדיר את הרשתות הביטחוניות בישראל, כולל בהשוואה למדינות שמצבן דומה מבחינה ביטחונית (אף שיש הבדלים בינן לבין ישראל); מסביר מדוע וכיצד קמו והתפתחו הרשתות הביטחוניות בישראל ומציג את השחקנים העיקריים המרכיבים אותן; דן בתפקידים העיקריים של הרשתות הביטחוניות ובחלקן בקביעת מדיניות הביטחון והמדיניות בתחומים הקשורים לכך, וכן בתחומים אזרחיים; עוסק בהשפעתן של רשתות אלו בישראל מ-1967 ואילך; ומציג מסקנות מן הדיון בכלל הסעיפים הקודמים. מטרה נוספת של המאמר היא לחשוף בפני הציבור בישראל כיצד מתנהל תחום הביטחון במדינה וכיצד נקבע "מי מקבל מה, מתי וכיצד" - קביעה שהיא אחת התשובות לשאלה "מהי פוליטיקה".
Original languageHebrew
Title of host publicationשישה ימים וחמישים שנה (קובץ בעריכת גבי סיבוני, קובי מיכאל וענת קורץ)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהמכון למחקרי בטחון לאומי
Pages251-259
Number of pages9
ISBN (Print)9789659262083
StatePublished - 2017

IHP publications

 • IHP publications
 • מלחמת ששת הימים
 • Six Day War, 1967
 • ישראל -- ביטחון
 • Israel -- Security
 • היסטוריה צבאית
 • Military history
 • שטחים מוחזקים (1995-1967)
 • West Bank and Gaza Strip
 • מערכת הביטחון

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • National security -- Israel
 • Six Day War, 1967 -- Influence
 • Israel -- Military policy

Cite this