'וכך מתפשטת תרבותנו ושפתנו בין כל הקהילות': הרשת הערבית במרוקו במחצית הראשונה של המאה ה-20

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה אני מתאר שלב אחר שלב את היווצרותה של הרשת העברית במרוקו, מראשית המאה ה-20 עד אמצע שנות החמישים שלה. הרשת היא גוף שצביונו הטרוגני ודינמי, ולכן אפשר לבחון את הקשריה ההיסטוריים על ציר דיאכרוני. במאמר אני בוחן את ההקשרים ההיסטוריים ברשת העברית במשך ארבעים שנים כדי ללמוד על השינויים וההתפתחויות שהתרחשו בה, תוך כדי בחינת נסיבות פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות ארוכות טווח. אני משתמש במונחים ובתיאוריות מתורת הרשתות ומשלב בו תיאוריות מחקר התרבות וכלי מחקר שטבע ירון צור במחקריו. אני טוען כי לאחר מלחמת העולם השנייה נוצר במרוקו 'עולם עברי קטן'; רשת של סוכני תרבות, מוסדות חברה ותרבות וסוגות טקסטואליות שקיימו קשרים עם שכניהם הקרובים - גיאוגרפית או תרבותית - היו ל'עולם קטן' בזכות קשרים חדשים שנוספו וחיברו ביניהם. הקשרים נוצרו באמצעות ארגונים ומוסדות יהודיים בין-תפוצתיים שפעלו במרוקו לאחר מלחמת העולם השנייה כחלק מפעילות חובקת עולם. פעילותם של הארגונים והמוסדות האלה שהורכבה מאשכולות מגזריים על בסיס לשון ותרבות (עברית, ערבית-יהודית וצרפתית), שכל אחד מהם כלל סוכני תרבות, עיתונות וספרות ומוסדות תרבות וחינוך. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationההיסטוריה הארוכה של המזרחים (קובץ בעריכת אביעד מורנו, נח גרבר, אסתר מאיר-גליצנשטיין, עופר שיף)
Place of Publicationקריית שדה בוקר
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2021
Pages419-438
Number of pages20
ISBN (Print)9789655101379
StatePublished - 2021
Externally publishedYes

IHP publications

  • IHP publications
  • Jewish diaspora
  • Judaism and culture
  • Jews -- Morocco
  • Hebrew language

Cite this