ועדת המומחים לנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21: מסמך ביניים

עודד בושריאן, ענת זוהר (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מסמך ביניים זה מציג באופן מרוכז את עיקרי התובנות שאליהן הגיעה ועדת המומחים לנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה -21. המאה ה-21 מתאפיינת בשינויים מהירים בתחומים רבים של החיים, כגון הגירה, גלובליזציה, טכנולוגיה, ידע ושוק העבודה. חלק מהשינויים גלובליים ומשותפים למדינות רבות, וחלקם ייחודיים לישראל – שינויים ערכיים, מוסריים, דמוגרפים וחברתיים. לנוכח השינויים הולכות ומשתנות הדרישות מהבוגרים העתידיים של מערכת החינוך, ובהתאם לכך משתנות גם הציפיות ממערכת החינוך. בעבר נדרשה מערכת החינוך להעביר גופי ידע ומיומנויות מוסכמים; כיום מצופה ממנה לטפח אזרחים סקרניים, בעלי מוטיבציה ללמידה, יכולות לבנות בעצמם ידע חדש ולפעול באופן מיטבי להם ולחֶברה, לאור צרכים המשתנים במהירות ויוצרים תנאים של אי ודאות. השאלה המרכזית שהונחה לפתחה של הוועדה היא איך תוכניות הלימודים במדינת ישראל אמורות להכין ילדים למציאות הדינמית בתקופתנו ולאפשר להם לתפקד בה באופן מיטבי." --
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherיוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
Number of pages201
StatePublished - 2019

Cite this