זיכרון לאומי והסללה אזרחית: הבדלים אתניים-מעמדיים בתהליכי זיכרון בבתי ספר תיכוניים בישראל

יהודה גודמן, ניסים מזרחי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברים בוחנים את טכניקות הזכירה שבהן נעזרים מורים כדי לאפשר לתלמידיהם ליטול חלק בעבודת הזיכרון הקולקטיבית שמתרחשת בבית הספר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. שלא כמרבית העבודות בסוציולוגיה של החינוך, המתמקדות בתהליכי ההסללה בבתי הספר בהתייחס למבנה ההזדמנויות בשוק העבודה ובמערכת ההשכלה הגבוהה, מחקר זה מפנה את המבט אל חלקה של עבודת הזיכרון בתהליכי ההסללה האזרחית שמתקיימים בבתי הספר. הכותבים מצאו שמורים במסלולי לימוד שונים משתמשים בטכניקות זכירה דיפרנציאליות כדי להזמין תלמידים מרקעים אתנו-מעמדיים שונים ליטול חלק בעבודת הזיכרון הלאומי. בכיתות היוקרתיות, שאוכלוסייתן היא ברובה ממוצא אשכנזי ומרקע חברתי כלכלי גבוה, מוצבו התלמידים כשחקנים מרכזיים בכתיבת ההיסטוריה הלאומית ובעיצוב הספרה הציבורית. לעומת זאת, בכיתות שבהן רוב התלמידים הם ממוצא מזרחי ומרקע חברתי כלכלי נמוך, מוצבו התלמידים בתפקיד סביל ביחס לזיכרון הלאומי, וטכניקות הזכירה שבהן בחרו המורים התמקדו בעירור ובגיוס של רגשות ובטיפוח סנטימנטים קולקטיביים. השימוש שעשו המורים בכיתות הנמוכות בגיוס ובעירור רגשי נועד אמנם לשתף את התלמידים בכיתות הללו בעבודת הזיכרון הלאומית, אולם היעדרן של טכניקות זכירה רציונליות המזמינות דיון אתי, עקרוני ופעיל, מיקמה את התלמידים בשולי הספרה הציבורית. כך מתגלים היבטיה המרובדים ובה בעת המרבדים של העשייה החינוכית בהקשרה האזרחי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationפרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל (קובץ בעריכת יוסי יונה, ניסים מזרחי, יריב פניגר). ירושלים
Publisherמכון ון ליר
Pages108-136
Number of pages29
ISBN (Print)9789650206635
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Collective memory
  • High school students
  • Holocaust Remembrance Day
  • Israel -- Ethnic relations
  • Social stratification
  • Yom ha-zikaron

Cite this