זכויות יוצרים ומגוון תרבותי - האם המטבע מתחת לפנס?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר יוצא נגד הטענה כי הסדרת זכויות היוצרים במשפט מזינה את תאגידי תקשורת ההמונים ובכך תורמת לדיכוי המגוון התרבותי. לטענת המחברת, אין לייחס חשיבות כה רבה לדיני זכויות היוצרים. בעזרת תורת הרשתות היא מבקשת להראות כי גם אם יצומצמו זכויות היוצרים המוכרות במשפט כיום, לא יוביל הדבר ליצירת התעניינות ציבורית במגוון רב יותר של יצירות. פופולאריות של יצירות היא תופעה עדרית שאינה תוצאה של המשפט וזה אך מובן שיוצרים מנסים לקלוע לטעמם של ההמונים כל עוד קיימת תקשורת ההמונים. המאמר מציע למי שמנסה לקדם פלורליזם תרבותי שלא לעשות זאת דרך המשפט אלא דרך חינוך, באמצעות גופי שידור ציבוריים ובסיוע השקעות של תקציבי מדינה בתרבות.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאם המשפט חשוב? (קובץ)
Publisherהפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
Pages569-601
Number of pages33
ISBN (Print)9789659165803
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Copyright
  • Culture and law
  • Mass media and criminal justice
  • Multiculturalism

Cite this