זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל

יורם רבין, יובל שני

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"זכויות, כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל" הינו הספר הראשון הסוקר באופן מקיף, שיטתי ואנליטי את מעמדן של הזכויות החברתיות בישראל. המאמרים שבספר נכתבו על-ידי בכירי המשפטנים בישראל העוסקים בחקר התחום. המאמרים מנתחים את התיאוריות העומדות בבסיס הזכויות החברתיות, דנים בקשיים ובאתגרים הניצבים בדרך להכרה במעמדן המשפטי של זכויות אלה ומציגים דגמים מעשיים ליישומן בשיטת המשפט הישראלית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרמות - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages1017
ISBN (Electronic)9652743763
StatePublished - 2004

Cite this