זכות הילדים להתפתחות - תפיסות ועמדות של ילדים ישראלים ופלסטינים בנוגע לזכויות הילד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מתמקד בזכויות הילד בכלל ובזכות להתפתחות בפרט, כזכות יסוד מהותית של ילדים. המאמר מבקש לבחון את מימושה של הזכות להתפתחות בישראל הן ברמה היישומית והן ברמה התפיסתית, משמע: התפיסות שיש למבוגרים ולילדים לגבי זכויות הילד בהקשר של חברות לא מערביות הנתונות בקונפליקט מתמשך ובפרספקטיבה רב-דורית. בבסיס המאמר שתי טענות עיקריות: האחת, שיש קשר בין מעמד הילד והזכויות הניתנות לו בפועל לבין התפיסות בנוגע לרעיון של זכויות הילד; והאחרת, שלמרכיב הסוציו-פוליטי והתרבותי יש השפעה ניכרת על התהוותן של זכויות ילדים מבחינת יישומן ומבחינת המודעות אליהן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationזכיות הילד והמשפט הישראלי (קובץ)
Publisherהוצאת רמות
Pages161-182
Number of pages22
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Child development
  • Children's rights
  • Children, Palestinian Arab
  • Convention on the Rights of the Child -- (1989 November 20)

Cite this