זכות הקניין והמיסוי: המדיניות השיפוטית, הטיותיה והשלכותיה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מנתח את המדיניות העקבית ורבת השנים של בית המשפט העליון, כאשר הוא עוסק בביקורת השיפוטית-חוקתית, ובמסגרתה הוא נמנע מלהכריע בסוגיה האם המיסוי מהווה פגיעה בזכות הקניין. המאמר מציג את מופעה של מדיניות זו בפסיקה במשך עשרות שנים, לצד העובדה שמדיניות זו היא במידה רבה חריגה, הן במסגרת השיח החוקתי והן במסגרת המפגש של השיח המיסי עם השיח החוקתי בהקשר של זכויות חוקתיות אחרות הנוכחות במפגש זה. המאמר מנסה לבחון מה עומד בבסיסה של מדיניות זו ומצביע על כך שיקשה להסביר מדיניות זו, בהיבטים רבים כולל היבטים הגינותיים ויעילותיים. חלקו השני והעיקרי של המאמר, ובכך תרומתו המרכזית, מתמקד בהצגת ההשלכות הלא רצויות העולות מהימשכותה של מדיניות שיפוטית זו ובניתוחן, בהקשר הכולל של הביקורת השיפוטית-חוקתית על חקיקת מס. לשון אחר: ההימנעות מהכרעה בסוגיה הנדונה יש בה כדי להביא להטיה, מסוגים שונים, לטובת הכרעה המעניקה הכשר לחקיקת מס בהקשר של פסקת ההגבלה, קרי: מבחני המידתיות, וזאת מעבר למה שהיה מתקבל אילו לא אומצה מדיניות אי-ההכרעה. היקפן של השלכות אלה הולך וגדל ככל שהמדיניות השיפוטית הנמנעת מהכרעה נמשכת והולכת. עיון בפסיקה רבת השנים שבה אומצה המדיניות השיפוטית מושא דיונינו מעלה כי יהיה זה סביר לצפות שמדיניות זו תלווה אותנו גם בהמשך, על אף ההשלכות הלארצויות הטמונות בכך במסגרת השיח של הביקורת השיפוטית-חוקתית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר יעקב נאמן
Editorsיעקב נאמן, אהרן ברק, דוד גליקסברג
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages493-538
Number of pages46
ISBN (Print)9789657832005
StatePublished - 2023

IHP publications

 • IHP publications
 • Civil rights
 • Constitutional law
 • Israel -- Bet ha-mishpat ha-elyon
 • Judgments
 • Judicial review
 • Law -- Political aspects
 • Proportionality in law
 • Right of property
 • Taxation
 • Taxation -- Law and legislation

Cite this