חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזי ילדים-הורים ערבים בישראל

רומאן ג'מאל-עבוד, עידית בליט-כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אנשי המקצוע הגורסים את התפיסה הרב-תרבותית טוענים שיש להתאים את שירותי הרווחה לקבוצות תרבותיות ולמיעוטים שונים באוכלוסייה. לאור המעבר התרבותי-החברתי שהחברה הערבית-הישראלית נתונה בו, הצורך בהתאמה בולט במיוחד בהקשר של ערביי ישראל. ואולם העובדת הסוציאלית הערבייה אינה זוכה בהכשרה המלמדת אותה לתת מענה מתאים לתרבותה. מאמר זה מתאר מחקר שבחן את חוויותיהן של עובדות סוציאליות המטפלות בגברים בהקשר התרבותי של החברה הערבית. במאמר מוצגים האתגרים הטבועים בעצם תפקידן כנשים וכמטפלות ודרכי ההתמודדות שהן מאמצות. המחקר התבסס על ראיונות עומק שנערכו עם 15 עובדות סוציאליות ערביות המועסקות במרכזי ילדים-הורים והמטפלות באבות ערבים. ביקשנו לבדוק מה מאפיין את המפגש הטיפולי של עובדות סוציאליות עם אבות ערבים במרכזי ילדים-הורים ואילו אתגרים ודילמות הן פוגשות במסגרתו. ממצאי המחקר מלמדים שהמפגש הטיפולי משקף את מאפייני התרבות שלהן ושל האבות כאחד, ושהן חוות אותו כמפגש טעון על רקע תרבותי ומגדרי. הממצאים מעידים כמה חשוב שהעובדות הסוציאליות יהיו מודעות לתפיסות התרבותיות של האבות ולדמיון ולשוני שיש בין תפיסות אלה לבין התפיסות התרבותיות שלהן. המאמר תורם להבנת המורכבות הטמונה במפגש זה ומבליט את החוסר בהכשרה אקדמית נאותה של העובדות הסוציאליות לקראת תפקידן. ממצאי המחקר עשויים לסייע למוסדות להשכלה גבוהה בישראל לבנות תוכניות לימוד מותאמות למציאות מורכבת זו ולתכנן מנגנוני תמיכה והדרכה שיסייעו לעובדות בעבודתן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)109-130
Number of pages22
Journalביטחון סוציאלי
Volume107
StatePublished - 2019

IHP publications

  • IHP publications

Cite this