חוויתם של גברים אלימים המקבלים סיוע במרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בישראל: מה עוזר בעזרה? דו"ח סופי מוגש למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ענת בן פורת, אוהד גילבר, רחל דקל

Research output: Book/ReportBook

Cite this