חוכמת המעשה: "כל הזמן רציתי להיות אימא": חוויית השהות בפנימייה טיפולית לאימהות ולילדיהן הצעירים

יואה שורק, דפנה טנר, דצה חטב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: בעולם פועלים שירותים לשיקום משפחות שילדיהן אינם יכולים לגדול בהן בשל היותם נתונים בסיכון ובסכנה עקב תפקוד הורי פגוע. יחידות האימהות בבית שבתי לוי היא שירות יוצא דופן לשיקום משפחות. הוא פועל במסגרת של פנימייה טיפולית לאימהות ולילדים צעירים. מטרת המחקר: לבחון את תפיסותיהן של המטופלות השוהות ביחידה ושל נשות המקצוע שעובדות איתן, בנוגע לחוויית השהות ביחידה ולאופן שהיא מקרינה על חיי המטופלות והילדים. שיטת המחקר: המחקר נערך בשיטה איכונית פנומנולוגית והתבסס על ראיונות-עומק מובנים-למחצה שנערכו פנים אל פנים עם 16 נשות מקצוע ביחידה ו-20 מטופלות: 8 מטופלות ששהו ביחידה בעת ביצוע המחקר, ו-12 מטופלות ששהו ביחידה בעבר, ובעת ביצוע המחקר התגוררו בקהילה. הממצאים העיקריים: נשות המקצוע והאימהות סבורות כי השהות ביחידה מאפשרת לרכוש כישורי חיים והורות לצד התמודדות עם חוויות הילדות הקשות. השינויים נתפסים כהדרגתיים - מחיצוניים וטכניים עד הפנמת מהות ההורות והאחריות על הילדים. ההתערבות מתוארת לעיתים כחוויה משנה חיים, ולעיתים כשיפור לכיוון "האימהות הטובה ביותר האפשרית". השלכות לפרקטיקה ולמדיניות: המאמר מחזק את ההכרה בצורך להרחיב את המאמצים לשיקום משפחות בישראל. בשירותים מסוג זה חשוב לשמר איזון עדין בין הגנה על זכויות הילדים ומילוי צורכיהם לבין המציאות המורכבת של האימהות. בנוגע ליחידת האימהות - עלה צורך בתיווך המעבר לקהילה, ובהמשך תמיכה במשפחות לצורך שימור תוצאות ההתערבות לאורך זמן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)595-627
Number of pages33
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ח
Issue number3
StatePublished - 2018

IHP publications

  • IHP publications
  • Boarding schools
  • Family social work
  • Mother and child
  • Mothers

Cite this