חומרים רפואיים (תרופות) בסביבה: נוכחות בקולחים, תנועה בקרקע וקישור לחומר אורגני מסיס

עדי מעוז, תמר מועלם, בנימין חפץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בסביבה החקלאית ההשקיה בקולחים מהווה מקור אפשרי לחדירה של חומרים רפואיים לקרקע. נוכחותם של חומרים רפואיים בקולחים נובעת משימוש רחב בתרופות לטיפול באדם ובחי והרחקתם המוגבלת במסגרת מערך הטיפול המקובל בשפכים. גורלם של החומרים הרפואיים, המגיעים לקרקע עקב השקיה בקולחים, תלוי בתכונות הקרקע ובנוכחות חומר אורגני מסיס (DOM). חומר אורגני מסיס במי הקולחים עשוי לסייע בהגברת ניידותם של מזהמים אורגניים בקרקע או לחילופין לתרום לתהליכי קיבוע של החומרים על ידי קשירתם למוצקי הקרקע. מטרות המחקר היו לבדוק נוכחות (ריכוז) חומרים רפואיים בקולחים, לבחון את תנועת החומרים הרפואיים naproxen ו–carbamazepine בקרקע ואת יכולת הקישור שלהם לחומר האורגני המסיס. באופן כללי ניתן לציין, כי הקישור של ה–naproxen לחומר אורגני מסיס היה גבוה יותר מזה של ה–carbamazepine. ערכי הקישור של ה–naproxen עם המקטעים ההידרופוביים של החומר האורגני המסיס היו גבוהים יותר ב–pH 4 בהשוואה ל–8, השפעת ה–pH על הקישור של ה–carbamazepine לחומר האורגני המסיס הייתה פחות בולטת, בשל היותו חומר לא מיונן. מניתוח כולל של עקומי הפריצה של החומרים הרפואיים naproxen ו–carbamazepine בקרקע עולה, כי עם הירידה בעומק הקרקע (ירידה בתכולת החומר האורגני בקרקע) תנועת החומרים עוכבה פחות וכי תנועתם עוכבה יותר במי ברז מאשר בנוכחות קולחים. זאת, כנראה, בשל השפעותיו של החומר האורגני המסיס על הקולחים. ממצאי מחקר זה מצביעים על כך, שהמקטע ההידרופובי החומצי של החומר האורגני המסיס היא החשוב ביותר בקישור החומרים הנחקרים. נראה כי גם עבור חומרים רפואיים אחרים מקטע זה יהווה רכיב סופח משמעותי אשר יתרום לפוטנציאל הקישור הכולל ש להחומר האורגני המסיס (מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)30-37
Number of pages8
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume1
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Drugs
  • Organic compounds
  • Sewage irrigation
  • Soil pollution
  • Water -- Pollution
  • Water reuse -- Health aspects

Cite this