"חוקה כלכלית", הפרטה ומימון ציבורי: מתווה להגבת חופש הפעולה בקביעת מדיניות כלכלית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר מובא פירוט של הבחירות הערכיות וההערכות האמפיריות הבאות לידי ביטוי בבחירה בתיאוריה של מימון ציבורי. במסגרת זו מוגדרת מהותו של מימון ציבורי; נסקרת התיאוריה של "מוצרים ציבוריים"; ומובא פירוט של ההכרעות הערכיות שעליהן מבוססת תיאוריה זו, תוך הצגה של תיאוריות אחרות, הנובעות מהכרעות חלופיות בהקשר זה. כמו כן מוצג דיון בסוגיה "לאילו מוצרים יש לספק מימון ציבורי?". בעניין זה מוצגים הקשיים הנובעים מהכרעה בסוגייה; נדונות מגבלות מקובלות - מבניות-צורניות ומהותיות - על הפעלת סמכות לספק מימון ציבורי למוצרים מסוימים; ומוצגת התפיסה בדבר "חוקה כלכלית", כאמצעי להגבלת חופש הפעולה של קובעי המדיניות הכלכלית (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationספר יצחק זמיר: על משפט, ממשל וחברה (קובץ)
Publisherהמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר
Pages583-670
Number of pages88
StatePublished - 2005

IHP publications

  • IHP publications
  • Constitutions
  • Economic policy
  • Finance, Public
  • Liberty
  • Manufactures
  • Privatization
  • Subsidies

Cite this