חוקתיותו של החוק וביקורת שיפוטית: עקרונות מוסדיים-ממשליים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בבג"ץ ‏05/‏2605 בנושא הפרטת בתי הסוהר העלו העותרים כמה וכמה שיקולים. חלקם נוגעים לשאלות יסוד מוסדיות ולסמכויות הממשלה בישראל המעוגנות בחוק-יסוד: הממשלה וחלקן נוגעות לזכויות האדם המעוגנות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. במאמר זה רוצה מחבר המאמר לבחון את היחס בין חובתו של בית המשפט לאכוף את הסדרי הממשל היסודיים המעוגנים בחוקי היסוד מול חובתו החוקתית לאכוף את זכויות האדם. לטענתו, תפקידו הייחודי של בית המשפט הוא דווקא להגן על זכויות האדם, זאת משום שכאשר מדובר בזכויות יסוד החשיבות אינה רק בהגנה האפקטיבית על הזכויות אלא גם בכך שהגנה זו מוענקת על ידי בתי המשפט (ולא על ידי המחוקק, למשל). לפיכך כאשר נדרש השופט בעתירה לעסוק בשתי עילות מקבילות - האחת מבוססת על שיקולים מוסדיים-ממשליים והאחרת מבוססת על זכויות האדם - עליו (באופן טיפוסי) להעדיף את העילה השנייה על פני הראשונה.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר דורית ביניש (קובץ בעריכת קרן אזולאי, איתי בר-סימן טוב, אהרן ברק, שחר ליפשיץ)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages287-298
Number of pages12
ISBN (Print)9789654421546
StatePublished - 2018

IHP publications

  • IHP publications
  • Constitutional law -- Israel
  • Constitutions
  • Human rights
  • Judicial review
  • Law and socialism
  • Prisons
  • Privatization

Cite this