חוק המכר (דירות), תשל"ג 1973

Research output: Book/ReportBook

Publication series

Nameפירוש לחוקי החוזים / מיסודו של ג' טדסקי
Publisherהמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר - הפקולטה למשפטים - האוניברסיטה העברית

Cite this