חוק המפלגות בישראל: בין מסגרת חוקית לסדר דמוקרטי

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מה הם התנאים המחייבים חקיקת חוק מפלגות במשטרים דמוקרטיים? מדוע נחקק חוק זה בישראל דווקא עתה, לאחר עשרים שנות דיון ציבורי? עד כמה תורם החוק להפנמת הערכים הדמוקרטיים שביסוד המשטר במדינת ישראל? מה המעמד המשפטי של מפלגות לאחר חקיקת חוק המפלגות התשנ"ב 1992? בנוסף להבהרת סוגיות אלה, כוללים המאמרים בקובץ זה תדריך לסוגיות שיש לפתור בטרם ניגשים לרישום מפלגה אצל רשם המפלגות, וכן נספחים הכוללים את נוסח חוק המפלגות, תקנות המפלגות ומסמכים נוספים הנוגעים לחוק המפלגות. "בשעה שכתבנו את הפרקים, עמדו לנגד עיננו הקוראים: אזרחים המבקשים ללמוד כיצד ישפיע חוק המפלגות על תפקידה, מעמדה, ודמותה של המפלגה בישראל; חברי מפלגות המבקשים לדעת כיצד ישפיע החוק על יכולתם להשתתף ולהשפיע על עיצוב דמותה ודרכה של מפלגתם; פעילי מפלגות, קיימות ושעתידות לקום, המבקשים הדרכה כיצד עליהם להערך לאחר החלתו של חוק המפלגות; מחוקקים, בהווה ובעתיד, שאנו מקווים כי ימצאו עניין בהצעות השונות לתוספות ותיקונים לחוק המפלגות, הכלולים בפרקי קובץ זה" (מדברי המבוא לקובץ).
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherהקבוץ המאוחד
Number of pages128
ISBN (Print)9650200630, 9650200665
StatePublished - 1993

Publication series

Nameהספריה הדמוקרטית
Publisherהקבוץ המאוחד

Cite this