חוק הערבות, התשכ"ז-1967: סעיפים 1 - 18

ברכיהו ליפשיץ, איל זמיר (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

סדרת הפירוש לחוקי החוזים, שאותה ייסד וערך במשך שנים רבות פרופ' גד טדסקי, הייתה ועודנה סדרת הספרים הגדולה והחשובה ביותר במשפט הפרטי בישראל. לסדרה זו מצטרף כעת פירושו של פרופ' ברכיהו ליפשיץ לסעיפים 1 עד 18 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967, לאור מקורותיו ותולדות חקיקתו, לאור המשפט המשווה ולאור הפסיקה. לפירוש הוקדם מבוא מקיף, המתאר את הדרכים השונות ששימשו בשיטות משפט שונות לתקופותיהן ליצירת סוגים שונים של ערבויות, שהן שונות מזו שהחוק דן בה. מועלית הטענה שעל אף שגם הערבות שלפי החוק נמנית עם דיני החוזים, הרי שיש להבדיל בינה לבין חוזים אחרים מבחינת אופיה ותבניתה. כמו כן מובחנת הערבות ממוסדות משפטיים אחרים הקרובים לה בתכליתם אף כי לא בעיצובם, ונידונים יחסיה עם מוסדות משפטיים אחרים כמו המתנה והשטר והשתלבותה במכלול דיני החוזים בישראל. הניתוח התיאורטי משמש כמצע לביאור בהיר וחד של הדין הנוהג בידי החוקר המוביל של דיני הערבות בישראל. בפירוש, ההולך על פי סדר סעיפיו של החוק, מתבארת עוד מהותה של הערבות שלפי החוק, ומובאית ונידונה הפסיקה הנרחבת שעסקה בחוק מיום כניסתו לתוקף ועד לירידת הספר לבית הדפוס. הובאו בפירוש גם ספרות המחקר שדנה בהוראותיו וספרות זרה, וכן יש בו ניתוח והשוואה עם הוראות הפרק המתאים ... [long field truncated]
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים; צפרירים
Publisherהמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; נבו הוצאה לאור בע"מ
Number of pages389
ISBN (Print)9789654422239
StatePublished - 2021

Publication series

Nameפירוש לחוקי החוזים
Publisherהמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; נבו הוצאה לאור בע"מ

Cite this