חיילות במרחבי לחימה נאבקות לשוויון: שוליות מגדרית ו'לגיטימציה משתמעת' לאלימות צבאית

עדנה לומסקי-פדר, ארנה ששון-לוי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמרן של עדנה לומסקי־פדר ואורנה ששון־לוי מאיר את הפן המגדרי של הלגיטימציה לאלימות. הוא מתמודד עם הפער במחקר העוסק אומנם במגדר ולגיטימציה לאלימות צבאית, אך בעיקר ברמת המקרו, מחקר שדן בנושא מבלי לשמוע את קולן של החיילות עצמן. זאת כשם שגם הספרות הדנה באי־שוויון מגדרי אומנם נותנת קול לחיילות, אך לא לאופן שבו הן נותנות לגיטימציה לאלימות. על בסיס ראיונות עומק עם עשרות חיילות, טוענות לומסקי־פדר וששון־לוי שהלוחמות ממעטות לדבר באופן ישיר על אלימות צבאית כסוגיה מוסרית, אלא שההשתתפות באלימות הצבאית נתפסת על ידיהן כאמצעי מובן מאליו ולגיטימי להשגת שוויון מגדרי. הנשים מעניקות אפוא לאלימות לגיטימציה, שלומסקי־פדר וששון־לוי ממשיגות כ"לגיטימציה משתמעת". כלומר, אין היא מפורשת, אלא משתמעת מתוך התביעה לשוויון מגדרי. היא באה לידי ביטוי בארבע סכמות מגדריות פרשניות: תחושת אסירוּת תודה על הזכות לשרת; הידמות לגברים; הדגשת שוויון־ערך מקצועי; והדגשת הנשיות. כל אחת מהסכמות מלמדת על ניסיונות של החיילות להצדיק את ההזדמנות שניתנה להן לחצות את הקווים המגדריים ולהיות ראויות לכך
Original languageHebrew
Title of host publicationחמושים בלגיטימציה (קובץ בעריכת עופרה בן ישי ויגיל לוי)
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס
Pages99-124
Number of pages26
ISBN (Print)9781618389534
StatePublished - 2021

IHP publications

  • IHP publications
  • Armies
  • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel
  • Justification (Ethics)
  • Sex
  • Violence
  • Women and the military
  • Women soldiers

Cite this