חיי יוסף

Translated title of the contribution: Flavius Josephus, Vita

יוסף בן מתתיהו פלויוס, דניאל שוורץ (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

חיי יוסף הוא מעין אוטוביוגרפיה של ההיסטוריון היהודי החשוב ביותר של תקופת הבית השני, מי שהיה יוסף בן מתתיהו איש ירושלים במחצית הראשונה של חייו ופלאוויוס יוספוס איש רומא במחציתם השנייה. המידע בפרקיו הראשונים של הספר, על משפחתו ועל ימי נעוריו של ההיסטוריון, ובכל זה התנסותו אצל הכתות היהודיות ושליחותו הדיפלומטית לרומא, והפרטים שהוא מוסר, בפרקיו האחרונים, על עשרות שנותיו ברומא ויחסיו עם הקיסרים הפלאוויים - כל אלה אין כדוגמתם בספריו העיקריים או במקום אחר.מידע זה חשוב לכל המעוניין להעריך את דמותו של ההיסטוריון ולבחון את כתביו לאור רקעו, מושגיו, מגמותיו והתנאים שעבד בהם. ואילו חלק הארי של הספר עוסק בפרשה ההיסטורית הגורלית בחיי יוספוס, זו שבעטייה עבר מירושלים לרומא - ימי היותו מפקד הגליל בשנה הראשונה של המרד הגדול ברומאים, עד שהיה לשבוי של אספסיאנוס עם נפילת יודפת בקיץ של שנת 67. מכיוון שהספר מתרכז בקורות הגליל בשנת 66/67, פרשה שנתגמדה עקב חורבן יהודה וירושלים, ומכיוון שאין לספר יומרה ספרותית, אפשר להבין שלא זכה לתשומת לב רבה. כמו כן נראה, שהאוריינטציה האישית של הספר לא היטיבה עימו: יוספוס מתמקד במאמציו לארגן את הגליל לקראת הפלישה הרומית הצפויה, והוא מתפלמס ארוכות עם מתחריו - ובמיוחד עם יוסטוס איש טבריה, שכתב אף הוא ספר על התקופה ובו תקף את יוספוס, ועם יוחנן מגוש חלב, אחד מנכבדי הגליל שעתיד היה להימנות עם ראשי המרד בירושלים. ואף על פי כן, חיי יוסף מאפשר לנו מבט על הגליל במאה הראשונה; מבט על השלב הראשון של המלחמה שהביאה את עם ישראל אל פרשת הדרכים המכרעת בתולדותיו - חורבן הבית השני; ומבט על קורותיו, נפשו ולבטיו של מי שהיה בין מנהיגי המרד אך, שלא כמו רובם, שרד וגם הנחיל לנו בכתב את מחשבותיו עליו במבט לאחור.
Translated title of the contributionFlavius Josephus, Vita
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Number of pages191
ISBN (Electronic)9789652172730
StatePublished - 2007

Publication series

Nameבין מקרא למשנה
Publisherיד יצחק בן צבי

Cite this