חפירות ההצלה ביער רמות וברמת בית הכרם: נדבך נוסף להכרת הפריפריה החקלאית של ירושלים בימי הבית הראשון והשני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחברים הא להביא את תוצאות המחקר הארכיאולוגי ביער רמות וברמת בית הכרם, אגב נגיעה בחלק מן הסוגיות שהועלו במחקר לגבי תקופות שנות, אשר יש בכוחו של מחקר שדה זה לתרום לדיון בהן. תחילה נפרסים בקצרה ההיבטים הסביבתיים הרלוננטיים למחקר החקלאות הקדומה בתאי השטח הרלוונטיים (אקלים, גיאולוגיה, טופוגרפיה), כמו גם פני הנוף הנוכחיים כביטוי לתהליכים טבעיים ולפעילות אנושית בעבר ובהווה. מטרת חלק זה היא הבנת הפוטנציאל החקלאי והיישובי ומגבלותיו באזורים הנדונים, וכן הבנה של היתרונות ובעיות המחקר הארכיאולוגי בהם. לאחר מכן מובא תיאור פרטני של האתרים, לאור חלוקה טיפולוגית ופונקציונאלית של האלמנטים השונים שנתגלו בהם. הממצא, שעיקרו שברי כלי חרס, מתואר בהמשך ומוביל לחידוד האספקט הכרונולוגי שישמש בסיס לסכיהמ המסכת את תהליך ההתיישבות והפעילות החקלאית בשני האזורים (תקציר מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)35-111
Number of pages77
Journalחידושים בחקר ירושלים
Volume11
StatePublished - 2006

IHP publications

  • IHP publications
  • Agriculture, Ancient
  • Bet ha-Kerem (Jerusalem, Israel)
  • Eretz Israel -- Antiquities
  • Hill farming
  • Historic buildings
  • Jerusalem (Israel) -- Antiquities
  • Wine presses

Cite this