חקרי עבר וערב: מוגשים ליהושע בלאו על ידי חבריו ותלמידיו במלאת לו שבעים

חגי בן שמאי, עפרה תירוש-בקר

Research output: Book/ReportBook

Cite this