חרדים לצה"ל: "האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה?"

אבי בן בסט, מומי דהן, מרדכי קרמניצר

Research output: Book/ReportBook

Abstract

נייר עמדה אשר תכלית המלצותיו הן: הגעה הדרגתית לשוויון בנטל השירות הצבאי; קיצור משך שירות החובה לכל החיילים; הגברת המוטיבציה של כלל הציבור לשרת בצבא; חיזוק הסולידריות החברתית בין כל הקבוצות באוכלוסייה; הגדלת ההשתתפות של האוכלוסייה החרדית במעגל העבודה; כבוד וסובלנות כלפי הערך של לימוד תורה. ומעל הכול — ברור שההסדר צריך לעמוד בהוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו כפי שנקבעו בפסיקה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages46
ISBN (Print)9789655191219
StatePublished - 2013

Publication series

Nameהצעה לסדר
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Volume4

Cite this