חרדים מ"שלטון העם": ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית

Translated title of the contribution: Trembling at the word of the people

בנימין בראון, יהושע גרינברג

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"המחקר סוקר בעיקר את העיתונות החרדית, ובמיוחד זו הרשמית, שהמימד האידיאולוגי בה חזק מכל מימד אחר ... העיתונים הם בעיקר שלושה: 'המודיע', 'יתד נאמן' הליטאי ו'המחנה החרדי' הבלזאי, אשר פיתחו במידה הרבה ביותר את ביקורת הדמוקרטיה". -- מתוך המבוא.
Translated title of the contributionTrembling at the word of the people
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
ISBN (Electronic)9789655191158
StatePublished - 2012

Cite this