'חתירה למגע אחר' - שיטור החברה הערבית בישראל: נקודת המבט של מפקדי תחנות

באדי חסייסי, יעל ליטמנוביץ

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

השיטור בחברות מרובות תרבויות ושסעים מזמן אתגרים לעבודת המשטרה. אתגרים אלה עשויים להתגבר כאשר ניכרים פערים תרבותיים, מעמדיים ופוליטיים בין קבוצת הרוב לבין קבוצות מיעוטים בחברה. חברות שסועות באופן עמוק, כמו החברה הישראלית, אף מזמנות מתחים גדולים יותר בין המיעוטים לבין המשטרה, בעיקר בגלל השסעים הפוליטיים העמוקים והמיצוב של המגע של המשטרה עם המיעוטים במסגרת החשש לביטחון הפנים. דוח זה מתאר את נקודת מבטם של מפקדי תחנות בחברה הערבית בישראל לגבי האתגרים הניצבים בפניהם והדרכים להתמודדות עם אתגרים אלה. ניתוח הראיונות חשף ארבעה צירים תמטיים, עקרוניים ובסיסיים: משילות, יעילות, משילות אלטרנטיבית, וכוח אדם. תמות אלו בונות זו על זו ויחד, מאפשרות גישה לתובנות ולניסיון של מפקדים בכירים. הניתוח השיטתי של ידע מעשי (craft knowledge) מאפשר ארגון וביאור של רעיונות, או תיאורים, שקיימים בזירה הארגונית (לעתים באופן אנקדוטלי) וכך הם יכולים לקבל מקום משמעותי בידע הארגוני ובעשיה הארגונית. התמה הראשונה - משילות - דנה במציאות הסוציו-פוליטית של משילות נמוכה בחברה הערבית והפגיעה במשילות המשטרה כתוצאה של היותה זרוע מדינתית. היא מתארת תרבות של אי-לגליזם שהתפתחה בחברה הערבית כתוצאה מכך ואת האתגרים שזו יוצרת עבור מפקדיה תחנות. התמה השנייה - יעילות - פורסת את פרופיל הפשיעה הייחודי של התחנות ואת הדרכים להתמודדות עמו. במיוחד מושם דגש על אתגרים וחסמים שנובעים מהמאפיינים התרבותיים והחברתיים של המיעוט הערבי, כגון חוסר נכונות לשתף פעולה עם המשטרה. התמה השלישית - משילות אלטרנטיבית - חושפת את המנגנונים העוקפים שמייצרים מפקדי התחנות, המאפשרים להם להתמודד עם המציאות של חוסר האמון והלגיטימיות. מנגנונים אלה כוללים חריגה מתפקידי שיטור מסורתיים, פניה לשיתופי פעולה עם הקהילה ושיטור הוגן. התמה הרביעית - כוח אדם משטרתי - דנה בחשיבותו של הגורם האנושי: הכמות, הזהות והאיכות של השוטרים בתחנה הערבית והצורך בהכשרת מפקדים שמשרתים את החברה הערבית. בחוברת זו מובא תקציר של הדוח. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)119-132
Number of pages14
Journalהעיקר במחקר; מחקרים וסקרי ספרות בתחומי העשיה של משטרת ישראל
StatePublished - 2017

IHP publications

 • IHP publications
 • אמון הציבור
 • Trust
 • Trust -- Social aspects
 • שיתוף פעולה
 • Cooperativeness
 • רשויות השלטון
 • יהודים וערבים
 • Jewish-Arab relations
 • משטרה
 • Police

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Police services for minorities -- Israel
 • Cultural awareness -- Israel
 • Palestinian Arabs -- Israel
 • Police-community relations -- Israel

Cite this