טעות והטעיה בכריתת חוזה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מציג בקווים כלליים את הבסיס התיאורטי לדיני הטעות וההטעיה בכריתת חוזה, ומנתח שתי סוגיות הקשורות למצב הנפשי או לאשם של הצד האחר - זה שלא טעה או הוטעה. במישור התיאורטי הניתוח הכלכלי מלמד כי יעילותם של חוזים מותנית בכך שבידי המתקשרים יהיה מידע מלא פחות או יותר, ומכאן יש הצדקה לכאורית לאיסורי הטעיה ולהטלה של חובות גילוי. בד בבד הניתוח הכלכלי חושף מגוון של שיקולים שבגינם דווקא הימנעות מגילוי, ואפילו שקרים ממש, עשויים להיות יעילים. בחינה של הדין הנוהג מעלה כי מעבר להארה הבסיסית בדבר חשיבות המידע (ומכאן להצדקה הבסיסית לאיסורי הטעיה ולהטלה של חובות גילוי) אין בו ביטוי ממשי לשיקולים דאונטולוגיים. דא עקא, שתורות המוסר הדאונטולוגיות עצמן אינן מובילות למסקנות ברורות. השיקולים שעניינם האיסור המוסרי המוגבל בנוגע לשקרים והטעיות של הצד האחר מתנגשים בשיקולים שעניינם הסייגים לחובתו המוסרית של הטועה לקיים הבטחות. על אלה יש להוסיף את המתח בין החובה להשיא את הרווחה הכלכלית לבין ההכרה באופציה הדאונטולוגית להעדיף לעיתים את האינטרס העצמי על קידום הטוב החברתי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אור (קובץ)
Publisherנבו הוצאה לאור בשיתוף עם בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה
Pages203-258
Number of pages56
ISBN (Print)9789654420990
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Contracts
  • Deception
  • Ethics
  • Law and economics
  • Mistake (Law)

Cite this