טקסי נשים: מנהג "שבת יציאת היולדת" בהקשרו התרבותי בראשית העת החדשה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר לא דן במהימנותה ההיסטורית של הטענה שנשים יהודיות קראו לבתולה בשעת לידה או גירשו אותה מביתן לאחר הלידה. המחברת מבקשת לבחון את הטקס הקשור בה ולראות, כיצד ניתן להיעזר במשמעותו, ובייחוד בחשיבותה של מרים בטקס הנוצרי, כדי להבין טוב יותר את החברה היהודית בת התקופה. במרכז הדיון יעמוד מנהג יהודי הקרוי במקורות מגרמניה מראשית העת החדשה "שבת יציאת היולדת". המחברת טוענת שמנהג זה היה מקביל במידה רבה, אך לא לגמרי, למנהג הנוצרי, דמיון שניתן לראות על פניו באחד השמות הגרמניים שניתנו למנהג הנוצרי - Ausgegang. המחברת מצביעה על התוכנות מתחום ההיסטוריה החברתית העולות מתוך בחינתם של הדמיון והשוני בין המנהג הנוצרי ליהודי, ובייחוד על משמעותן ללימוד על אודות חיי נשים בעבר. המתודולוגיות שבעזרתן היא בוחנת את שני הטקסים ישלבו שאלות ודרכי דיון משלושה תחומים עיקריים — היסטוריה השוואתית, לימודי מגדר ולימודי טקסים.
Original languageHebrew
Title of host publicationמחקרים בתולדות יהודי אשכנז (קובץ בעריכת גרשון בקון, דניאל שפרבר, אהרן גימאני)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages11-28
Number of pages18
ISBN (Print)9789652263070
StatePublished - 2008

IHP publications

 • IHP publications
 • יהודים ונוצרים
 • מגדר
 • Sex
 • יהודי גרמניה
 • Jews -- Germany
 • יולדות
 • Birthmothers
 • מנהגים יהודיים
 • Judaism -- Customs and practices
 • מריה (אם ישו)
 • Mary -- (New Testament figure)
 • טקסים דתיים
 • Processions, Religious
 • נשים ביהדות
 • Women in Judaism
 • נשים בנצרות
 • Women in Christianity

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Jewish women -- History -- 1500-1800
 • Jewish women -- Customs and practices
 • Women -- Religious aspects -- Christianity
 • Childbirth -- Religious aspects -- Judaism
 • Judaism -- Germany -- Customs and practices

Cite this