טקסי סיום בבתי ספר: על הפורמלי, הבלתי פורמלי וסדר חברתי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במחקר זה בוחנת המחברת את טקס הסיום בבית הספר כמודל המייצג סדר חברתי, ולא כמנגנון חברות הפועל בשירות הסדר החברתי, כפי שראה זאת כהנא. יחד עם זאת, ניתוחה על קיומם של ממדים בלתי פורמליים באותו חלק של הטקס המבוצע על ידי הצעירים. על בסיס ניתוח מופעים מגוונים של טקסי סיום מחלצת המחברת את ה"אב-טיפוס" של טקס כזה במטרה להבין את ההגיון המבני העומד בבסיסו ואת תפקידו של היגיון זה בדו-שיח הבין-דורי על מהות הסדר החברתי. ניתוח מדוקדק של שלל טקסים מצביע על שני חלקים מרכזיים שונים בטקס הסיום, שהמשתתפים בהם - מבוגרים וצעירים - מבטאים מודלים מנוגדים של סדר חברתי וממקמים את עצמים ביחס אליו. בעוד שבמופע המבוגרים שולט הסדר ההגמוני באמצעות פרפורמנס של עקרונות הסדר הפורמלי, הצעירים המתנגדים ומבקרים סדר זה מציגים את השרירותיות שלו ומציבים לו חלופה באמצעות תנועה נזילה במרחב ובזמן והצגה של עקרונות הסדר הבלתי פורמלי. שני המופעים מתקיימים זה לצד זה בנפרד, כשהחלק הפותח את הטקס, המובל על ידי המבוגרים, מעוצב כטקס של "ייצוג הסדר" ואילו החלק השני, המבוצע על ידי הצעירים, מאורגן סביב דפוס של "ייצוג מחדש של הסדר". מערך דואלי בין-דורי זה מכיל זה לצד זה ובצמוד מודלים מתחרים של פרשנות למציאות החברתית: הסדר הביורוקרטי-הפורמלי, והחלופה הבלתי פורמלית. את המשמעות הסמלית וההפגנתית המגולמת במבנה הדואלי הבין-דורי של טקס הסיום מעגנת המחברת בעיתוי של הטקס ערב הגיוס לצבא. עיתוי זה מעמיד את המבוגרים והצעירים כאחד בפני עימות ישיר ודרמטי סביב גבולות המחוייבות ללאום וטיב הזיקה שבין המשפחה למדינה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (קובץ בעריכת תמר רפופורט ואהוביה כהנא)
Publisherהוצאת רסלינג
Pages417-443
Number of pages27
StatePublished - 2012

IHP publications

  • IHP publications
  • Social psychology

Cite this