יהלומים הם לנצח? [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הספר תורם תרומה משמעותית לדיון בשתיים מהסוגיות שלא זכו עד לאחרונה לדיון מספק בהיסטוריוגרפיה של פלשתינה המנדטורית: תרומתם של המדינה המנדטורית מחד גיסא, ושל היזמים ובעלי ההון הפרטיים מאידך גיסא, לעיצובה של החברה הישראלית בכלל ושל כלכלת היישוב והמדינה שבדרך בפרט. הספר עוקב מקרוב אחר התהפוכות שאפיינו את מיסודו של ענף חיתוך היהלומים בפלשתינה במהלך שנות הארבעים של המאה העשרים ואחר השחקנים החברתיים שהיו מעורבים בקידומו ובמיסודו של ענף זה. הוא מאתגר את התפיסה המקובלת כאילו הייתה התפתחותו של ענף היהלומים בפלשתינה המנדטורית מהלך טבעי ומתבקש, לאור מרכזיותם של היהודים בענף זה בעולם כולו וההון החברתי שעמד לרשותם, ויכול היה לאפשר להם להמשיך את פעילותם הכלכלית המוצלחת בפלשתינה. במקום הסיפור המוכר על פועלם הציוני של מומחי תעשיית היהלומים האירופים שעלו לפלשתינה כדי לבסס בה תשתית כלכלית למדינה שבדרך, שוזר דה פריס סיפור היסטורי מרתק המערב אינטרסים גאופוליטיים ותככים מקומיים על רקע מלחמת העולם השנייה, שהביאו לא רק לפריחתה המהירה של תעשיית היהלומים המקומית בשנותיה הראשונות של המלחמה, אלא גם למשברים התכופים שחוותה לקראת סוף המלחמה. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)271-276
Number of pages6
Journalישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
Volume21
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Diamond industry and trade
  • Economic history
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period

Cite this