יוון

Translated title of the contribution: Greece

אייל ג'יניאו (Editor), טל פוקרד-צלאל

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"ההיסטוריה הארוכה של יוון, המבנה הגאוגרפי המיוחד שלה ומיקומה בין מזרח למערב ובין עולם האסלאם לעולם הנצרות עיצבו חיים יהודיים עשירים ומגוונים בקהילות שחלקן נמנות עם הקהילות היהודיות העתיקות בגולה. שתי סוגיות היסטוריות מרכזיות נדונות ברבים מפרקיו של הכרך והן קשורות זו לזו: תהליכי מודרניזציה והשתלבותן של הקהילות במדינה, תחילה במדינה העות'מאנית ולאחר מכן במדינת הלאום היוונית. במאות התשע-עשרה והעשרים חוו הקהילות היהודיות ביוון שינויים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים מהירים. זרמים רעיוניים מסוגים שונים השפיעו על בני הקהילות ועודדו צמיחה של מגמות חדשות. שינויים אלה גרמו לעתים למאבקים פנימיים בתוך הקהילות ולמתחים בינן לבין בחברה הסובבת, אך לעתים גם אפשרו הזדמנויות חדשות. אימוץ התרבות והשפה הצרפתית, ציונות, סוציאליזם, השתלבות בחברה הסובבת ובתרבותה, חילון, קידום מעמדן של הנשים והגירה הם בין התופעות והתהליכים הנדונים בכרך. קהילת סלוניקי הייתה עד לשואה הקהילה היהודית הגדולה והחשובה ביותר ביוון ואחת הקהילות החשובות והמשפיעות במרחב התרבותי היהודי-הספרדי, סמל לחיים יהודיים עצמאיים ועשירים בגולה. מטבע הדברים קהילה זו זוכה לייצוג ניכר בספר, ועם זאת מוצג בו גם הגיוון התרבותי, הלשוני והחברתי של יהודי יוון כפי שהתקיים מאות בשנים בקהילות אחרות. בסוף הכרך נדונה בהרחבה השואה ביוון, שהביאה להשמדת מרבית יהודיה. חלק מן הניצולים בחרו להגר מיוון, וחלקם בחרו להשאר על אדמתה ולשקם את מקצת הקהילות. שני הפרקים החותמים כרך זה מתמקדים בחיים היהודיים ביוון לאחר השואה ובשימור הזיכרון של הקהילות שאינן ... בהכנת הכרך השתתפו חוקרים מהארץ, מיוון, מבריטניה, מארצות הברית ומקנדה. הכרך מאפשר לקורא העברי להתוודע להיסטוריה היחודית של יהודי יוון, למורשתם המגוונת ולהיבטים העיקריים בחיי קהילה זו במאתיים השנים האחרונות". -- כריכה אחורית.

Publication series

NameJewish communities in the East in the nineteenth and twentieth centuries
Publisherמשרד החינוך - המזכירות הפדגוגית - המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח; מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד בן-צבי והאוניברסיטה העברית
Volume[14]
ISSN (Print)1565-0774

DanaCode

  • DanaCode
  • 022200020145

Cite this