יוסף הגיבור ו'סופרמן': הנרטיב החינוכי על דמותו של טרומפלדור ועל אירועי תל חי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן את השינויים בתיאור פרשת תל חי בספרי הלימוד שנלמדו בבתי הספר, מקום המדינה ועד ראשית המאה העשרים ואחת במקצועות שונים כדוגמת מולדת, ספרות והיסטוריה. הנרטיב החינוכי הרשמי הוכתב על ידי הממסד ומבטא את התמורות במציאות הישראלית ובעמדות האליטה. המאמר מצביע על כך שבעשורים הראשונים שלאחר קום המדינה סיפור תל חי וסיפורו של טרומפלדור שימשו כבסיס לנרטיב הרואי שהועבר לנוער. נרטיב זה תאם את המצב המלחמתי המתמשך שבו הייתה נתונה מדינת ישראל. בשנות התשעים, עם השינוי באתוס הציוני ועל רקע הסכמי אוסלו, מזהה פורת תהליך שינוי בנרטיב החינוכי מתיאור מיתי לתיאור היסטורי שמדגיש את ההקשרים ההיסטוריים הכלליים והמדיניים ומצמצם את היסודות ההרואיים שבסיפור האירוע. בראשית המאה העשרים ואחת, עם התפוגגות תהליך השלום וכתוצאה מהשינויים הפוליטיים נעשו ניסיונות, בין היתר באמצעות כלים טלוויזיוניים ואינטרנטיים, לחדש את הדגש על הגבורה באירועי תל חי ולהאדיר את דמותו של טרומפלדור. אולם ניסיון זה התרחש בשנות האלפיים, שהן העמיק קו השבר בין אלה שרואים את דמותו של טרומפלדור כמודל לאלה שמערערים על המסר הסמלי של דמותו ושל אימרתו. הניסיון של מערכת החינוך הפורמלית להכתיב מחדש את הנרטיב ההרואי של טרומפלדור עלה כניגוד לנרטיב הציני שמערער על מיתוס ההקרבה של תל חי.
Original languageHebrew
Title of host publicationתל חי 2020-1920 (קובץ בעריכת יעל זרובבל ואמיר גולדשטיין)
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Pages430-443
Number of pages14
ISBN (Print)9789652174369
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • Courage
  • Tel Hai (Israel)
  • Textbooks
  • Trumpeldor, Joseph -- 1880-1920

Cite this