יותר רגולציה עצמית - יותר אמון?

ליבי ממן, דוד לוי-פאור, יובל פלדמן

Research output: Book/ReportBook

Abstract

במחקר זה בחנו את מידת האמון שהציבור חש כלפי המגזר העסקי בכמה סוגים של משטרי רגולציה. שאלות המחקר המרכזיות שעימן מחקר זה התמודד הן אם ישנם משטרים שמגבירים את אמון הצרכנים ובכך מאפשרים לשוק לתפקד באופן מיטבי יותר; ואם משטרי רגולציה עצמית יכולים להגביר את אמון הציבור בחברות השוק באותה המידה כמו משטרי רגולציה מדינתית. בחנו שאלות אלו באמצעות שני סקרי ניסוי אינטרנטיים, אשר בדקו את הנכונות של הציבור הישראלי לתת אמון בחברת פינטק דמיונית, חברת "מידע עדיף", המציעה שירותי ייעוץ פיננסי. בתמורה לשירותיה, הנבדקים התבקשו להעניק לחברה, באופן היפותטי, גישה לחשבון הבנק שלהם ולנתונים הפיננסיים האישיים שלהם. המניפולציה שעשינו בניסוי בחנה אפוא את ההשפעה של משטרי רגולציה מסוגים שונים, רגולציה מדינתית או רגולציה עצמית מכל מיני סוגים, על הנכונות של הציבור להשתמש בשירותיה של חברה עסקית גם כאשר יש סיכון בהתקשרות זו. --
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages89
ISBN (Electronic)9789655193794
StatePublished - 2022

Cite this