יחסי גומלין בין מאפיינים ארגוניים נבחרים לבין אפקטיביות השירות בארגונים המספקים שירותי טיפול ביתי לזקנים סיעודיים

הלל שמיר, רונית ניראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this