ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות

Translated title of the contribution: Representativeness and efficiency in local government

אבי בן בסט, מומי דהן, אסטבן קלור, תמר שקד (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

בעשור האחרון חוו רשויות מקומיות רבות בישראל משבר כלכלי עמוק שבעקבותיו התערב השלטון המרכזי בניהול של שני שלישים מהן — התערבות חסרת תקדים מאז קום המדינה — החל בפיקוח הדוק על תקציבן וכלה בהחלפת ראש הרשות המקומית וחברי המועצה בסגל שמינה משרד הפנים. המשבר העמוק ודרך הטיפול בו מעוררים שאלת יסוד שמתחבטים בה בכל העולם: מהו האיזון הראוי בין ניהול יעיל של השלטון המקומי לבין ייצוג הולם של העדפות התושבים?
הספר מתמודד עם הדילמה של יעילות בשלטון המקומי מול הייצוגיותבו בשלושה מישורים מרכזיים: הראשון, המידתיות שבמעורבות הממשל המרכזי בניהול השלטון המקומי; השני, האם האמצעים שהממשלה נקטה היו אפקטיביים? והשלישי, האם הפגיעה בנבחרי הציבור לא עלתה על הנדרש?
המתח בין יעילות לייצוגיות עולה גם בשיטת הבחירות לרשויות המקומיות. השיטה שלפיה בוחרים ראש רשות מקומית בפתק אחד וחברי מועצה בפתק אחר היא לכאורה גולת הכותרת של הדמוקרטיה המקומית. אך האם היא תורמת ליציבות כלכלית ולניהול יעיל? מה מניע את התושבים — יהודים וערבים — להשתתף בבחירות המקומיות אף שהשפעתו של כל בוחר על תוצאותיהן היא השפעה זניחה? האם המימון של מסעות הבחירות לראשות הרשות המקומית גורם למצביעים לעשות בחירה מושכלת יותר או שמא הוא מביא לידי בזבוז משאבים?
על בסיס תוצאות מחקרם מסרטטים המחברים הצעה לשיטת בחירות חדשה לרשויות המקומיות בישראל ומנסחים תפריט מדיניות שייצור איזון הולם בחלוקת הסמכויות והמשאבים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי.
Translated title of the contributionRepresentativeness and efficiency in local government
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages152
ISBN (Electronic)9789655191257
StatePublished - 2013

DanaCode

  • DanaCode
  • 045000011175

Cite this