יישוב סכסוכים בדרכי שלום

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אתגר מרכזי הניצב בפני הקהילה הבינלאומית מן המאה התשע-עשרה ואילך הינו פיתוח מנגנונים וכללים אשר יאפשרו למדינות ליישב את סכסוכיהן בדרכי שלום. אין ספק, כי סכסוכים הינם מנת חלקה של כל חברה – לא כל שכן של החברה הבינלאומית הסובלת ממאבק בלתי פוסק בין המדינות השונות על חלוקת משאבים ומבעיות של תיאום מדיניות הנובעות מניגודי האינטרסים שלהן ומתת-ההסדרה של היחסים ביניהן. יתר על כן הואיל ואמצעי ההרס העומדים לרשות מדינות הינם רבים ונוראים, הרי שהעלות הנלווית לכישלון ביישוב סכסוך בינלאומי בדרכי שלום עשויה להיות גדולה במיוחד: התדרדרות היחסים הבין-מדינתיים לפסים אלימים עלולה להמיט חורבן רב ולהוביל לפגיעה באינטרסים חיוניים של מיליוני פרטים. מכאן שלענף יישוב הסכסוכים בדרכי שלום תפקיד כפול בחיים הבינלאומיים ראשית: ראשית, מדובר באמצעי חשוב למניעת סכסוכים אלימים, שכן קיומן של דרכים יעילות ליישוב סכסוכים בדרכי שלום מפחית את החשש כי ניגוד האינטרסים בין המדינות יוביל בסופו של יום להתלקחות אלימה שנית. שנית , ענף יישוב הסכסוכים מסייע למדינות למצוא דרכים להגביר את התיאום ביניהם, וזאת באמצעות תהליכים של קבלת החלטות המאפשרים למדינות לאכוף את זכויותיהן המשפטיות או לממש את האינטרסים שלהן באופן המתחשב בזכויות ובאינטרסים של מדינות אחרות. בכך תורמים המנגנונים ליישוב סכסוכים בדרכי שלום לשמירה על יחסי הידידות בין המדינות השונות ולטיפוחם, כמו גם לפיתוח מסגרות קבועות לשיתוף פעולה בינלאומי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפט בינלאומי (קובץ בעריכת רובי סיבל ויעל רונן)
Place of Publicationשריגים-ליאון
Publisherנבו
Pages199-229
Number of pages31
ISBN (Print)9789654421393
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Dispute resolution (Law)
  • International law
  • International relations
  • Peace
  • Quarreling

Cite this