ירידתו של יוסף למצרים - חיבורו של בראשית לז ממקורותיו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

סיפור יוסף אחד הוא אך לא אחיד, וניכרים בו קשיים שדרשנים וחוקרים בכל הדורות התייחסו אליהם: קשיים טקסטואליים מחד גיסא ומתחים בעיצוב העלילה, באפיון הדמויות ובמסרים מאידך גיסא. ההתמודדות עמם הולידה שלוש גישות עיקריות לסיפור: 1) הגישה ההוליסטית-הרמוניסטית הרואה בסיפור יצירה אחידה ומציעה לקשיים פתרונות נקודתיים; 2) גישת תורת המקורות הקלאסית המבחינה בו שני מקורות עיקריים - ס"י (J) וס"א (E), ושכבה דקה של ס"כ 3) גישת ביקורת העריכה הרואה בו אמנם סיפור אחד אלא שנטמעו בו מסורות שונות שאינן זהות בהכרח עם המקורות הללו. המאמר מנתח את בר' לז על פי גישתה של הביקורת הספרותית-היסטורית. לדברי שורץ אם מחילים על בראשית לז את השערת התעודות בדרך נכונה ולא כפי שנעשה עד כה, מתברר שהמקורות מקבילים זה לזה בתפקיד שהם ממלאים בעלילה הכללית אף שיש ביניהם הבדלי תוכן. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-30
Number of pages30
Journalבית מקרא
Volume55
Issue numberא
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Bible -- Hemeneutics
  • Bible as literature
  • Joseph -- (Son of Jacob)

Cite this