ישראלים בדרכם: סיפורי הגירה של צעירים מברית המועצות לשעבר

Translated title of the contribution: Israelis in their own way

עדנה לומסקי-פדר, תמר רפופורט

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"סיפורם של צעירים מברית המועצות לשעבר המפלסים את דרכם לישראליות. צעירים אלה מבקשים לדבוק בזהותם הייחודית, אך בו בזמן גם להשתייך למקום החדש. על בסיס ניתוח סיפוריהם מציעות המחברות פרספקטיבה חדשה בחקר הגירה, שעל פיה השתייכות מושגת לא דרך אימוץ של אתוסים לאומיים מכוננים אלא מעצם ההשתתפות בשיח המקומי על אודותם. פרקי הספר עוסקים בדרך שבה מעצבים הצעירים את השתייכותם באמצעות של אתוס השיבה הביתה, המעניק להם אזרחות אוטומטית ומטווה את הדרך להשתייך ללאום היהודי. באמצעות פרשנותם למופעיו של אתוס השיבה בחיי היומיום, המהגרים מעצבים זיקה לבית החדש, מכוננים את זהותם, ומתמקמים בחברה הישראלית. בהקשר זה הם עסוקים בפענוח ובביקורת של "אבני הבניין" של האתוס: זיכרון השואה והאנטישמיות, השירות הצבאי, היהודי החדש ודבקות במקום. הספר מראה כיצד מהגרים נאחזים באתוס המבטיח להם הכרה והכלה בלאום האתנו-יהודי, ומשמש להם עוגן של ביטחון. בו בזמן הם מתנגדים לתביעותיו הטוטליות תוך ביקורת על תפיסות של הציונות הנחשבות פרות קדושות. כך האינטרס של המהגרים להיכלל בגבולות הלאום, בצד התשוקה להשתייך למקום החדש, מבטיחים שימור ושעתוק של האתוס, אך אינם מונעים התרסה, ביקורת וחיפוש דרכים ייחודיות להשתייכות ... המחברות מכנות את המהלך הכפול של המהגרים השתייכות ביקורתית ... השימוש במושג בא להדגיש שההתמקמות של מהגרים בארץ חדשה היא אקטיבית ורווית סתירות, מתמשכת ורבת פנים, בעודה מאמצת דפוסים תרבותיים מקומיים מסוימים ודוחה אחרים".
Translated title of the contributionIsraelis in their own way
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון אשכול, האוניברסיטה העברית בירושלים; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית
Number of pages283
ISBN (Electronic)9789654936613
ISBN (Print)9789654936606
StatePublished - 2012

Publication series

Nameספריית אשכולות
Publisherמכון אשכול, האוניברסיטה העברית בירושלים; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית

DanaCode

  • DanaCode
  • 004506800119

Cite this