כוחה של התביעה בהליכים הפליליים - מחקר אמפירי

אורן גזל-אייל, קרן וינשל-מרגל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשיח הציבורי והאקדמי ניתן לזהות שתי תזות מרכזיות המסבירות את נתוני שיעור ההרשעות הגבוה ואת כוחן הנתפס של רשויות התביעה בהליך הפלילי. לפי "תזת בית המשפט התביעתי", בתי המשפט פועלים במידה רבה כעושי דבריה של התביעה, מאמצים כמעט תמיד את עמדתה, ולכן מרשיעים כמעט את כל הנאשמים. לפי "תזת התביעה השיפוטית", שיעורי ההרשעה הגבוהים משקפים את זהות האינטרסים בין התביעה לבין בית המשפט. כך, התביעה תופסת את תפקידה כמי שמופקדת על יישום הדין והצדק, מגישה רק אישומים מבוססים מבחינה עובדתית ומשפטית, ולכן המואשמים מורשעים ברוב המכריע של התיקים. במחקר נטען כי שתי התזות מניחות בטעות כי שיעור ההרשעה הגבוה משקף את "שליטת" התביעה בהליך הפלילי כולו תוך התמקדות בשלב הכרעת הדין בלבד וללא מבט רחב על כל שלבי ההליך הפלילי והפרוצדורות הרבות במהלכו. במחקר מועלית ונבחנת אמפירית תזה חלופית, "תזת מגבלות המשאבים של התביעה", המתבססת על בחינת שיעורי ההצלחה של התביעה בכל שלבי ההליך הפלילי. על פי התזה המוצעת במאמר, מה שנחזה כשליטת התביעה בהליך הפלילי משקף דווקא את האילוצים שתחתם פועלת התביעה ואת מגבלות כוחה. לפי תזת מגבלות המשאבים של התביעה, ככל שעלותו של שלב דיוני כלשהו גבוהה יותר, כך התביעה תסנן בקפדנות רבה יותר את ההליכים, ותבחר ליזום הליכים רק במקרים שבהם סיכוייה להצלחה גבוהים, דבר שיתבטא בסופו של דבר באחוזי הצלחה גבוהים להליכים "יקרים". מנגד, בקשות שהעלאתן אינה יקרה יוגשו גם כשהן מבוססות פחות, ולכן בית המשפט ידחה אותן בשיעורים גבוהים. הבחינה האמפירית של התזות השונות נערכת תוך ניתוח כמותני של מדגם רחב ומייצג הכולל 2022 תיקים פליליים מבתי משפט השלום והמחוזיים בשנים 2010-2011. במסגרת הניתוח נבחנות תוצאות ההליכים הבאים במדגם התיקים: העמדה לדין ובחירת האישומים בכתה האישום; עריכת הסדרי טיעון; בקשות מעצרים עד תום ההליכים; בקשות להטלת עונש מאסר בפועל במסגרת גזר הדין וערעורים. הממצאים מפריכים את שתי התזות המקובלות כיום בשיח האקדמי ומתיישבים עם המסקנה שמגבלות המשאבים של התביעה הן גורם דומיננטי בהחלטתה אילו בקשות להעמיד בפני בית המשפט. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)835-889
Number of pages55
Journalמשפטים
Volume44
Issue number3
StatePublished - 2015

IHP publications

  • IHP publications
  • Cost effectiveness
  • Criminal law
  • Criminal procedure
  • Judgments, Criminal

Cite this