כיצד שופטים מחליטים? עיונים אמפיריים בפסיקת בית המשפט העליון

דוד גליקסברג, דפנה בר און (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"כיצד שופטים מחליטים? לשאלה חשוב ועתיקת יומין זון ניתנו תשובות מגוונות, אשר נתמכו גם במחקרים אמפיריים. הספר שלפנינו דן בגישות הדומיננטיות הרווחות בשיח זה: האם החוק קובע ומהו ה"חוק" לעניין זה? האם עמדתו האידאולוגית של השופט מכריעה? האם שיקולים אסטרטגיים מוסדיים הם אלה שקובעים או שמא שיקולים אסטרטגיים אישיים? האם יש לאמץ גישות אינטגרטיביות? שיח זה מוצג בספר במסגרת עיונים אמפיריים המתבססים על מסד נתונים הכולל אלפי החלטות של שופטי בית המשפט העליון בישראל שניתנו במשך עשרות שנים. עיונים אלה עוסקים בסוגיות מרכזיות, ביניהן: השפעת הרקע והמאפיינים האישיים של השופטים על פסיקתם; השאלה האם שיעור הזכיות הגבוה של המדינה בבתי משפט נובע מריבוי משאביה של המדינה או שמא מזיקת השייכות של השופטים למגזר הממשלתי; ניצחונותיה של המדינה בהשוואה לניצחונותיהם של תאגידים גדולים, תאגידים קטנים ויחידיםן; השפעתה של תופעת הסלקציה על הניתוח האמפירי; השפעתן של רפורמות חוקיות על שיעורי ניצחונות; השאלה אם שיעורי ניצחונות יכולים לנבא רפורמות חוקיות בעתיד." -- מן המעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו הוצאה לאור
Number of pages359
ISBN (Print)9789654422277
StatePublished - 2021

Cite this