כלכלה וקיימות בעיר המחר: כיוונים וצעדים תכנוניים

Translated title of the contribution: Economy and sustainability in tomorrow’s cities: planning directions and actions

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר בחר להתייחס למושג 'קיימות' מתוך פרספקטיבה אחרת, זו של פיתוח כלכלי. במאמרו הוא אינו עוסק בהמשגת קיימות באופן ישיר, אבל ניתוח המקרה אותו הוא מציג מסייע לגבש תובנות ביחס למקומה של קיימות כלכלית בפיתוח עירוני. במאמר הוא מזכיר את דילמת התכנון העירוני, זו השואפת לשילוב היבטים כלכליים, תחבורתיים וסביבתיים, ומציע שיטה חדשה לעידוד עירוב פעילויות. זו מסווגת את המרחב העירוני לאזורים המאופיינים בפרופילים סביבתיים ותחבורתיים שונים, כאשר הפרופיל התחבורתי הוא פונקציה של נגישות לאזור. עיקרון זה מומחש כאן על ידי הצגתה של תכנית-צל שנעשתה לאזור בקעה-תלפיות בירושלים, שבמסגרתה נערך מיפוי מפורט של כל הפעילויות באזור. השיטה החדשה הוצעה כאמצעי למסגור הדיון התכנוני סביב סוגיות של קיימות ופיתוח עירוני. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionEconomy and sustainability in tomorrow’s cities: planning directions and actions
Original languageHebrew
Title of host publicationערי המחר: תכנון, צדק וקיימות היום? (קובץ בעריכת טובי פנסטר ואורן שלמה)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת תל אביב
Pages61-79
Number of pages19
ISBN (Print)9789650207113
StatePublished - 2014

IHP publications

  • IHP publications
  • Cities and towns
  • City planning
  • Economic development
  • Economic geography
  • Equality
  • Land use
  • Sustainability
  • Talpiyot (Jerusalem, Israel)
  • Urban transportation

Cite this