כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי

שרון שקרג'י, מיכאלה קלי (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"ההסדרה המשפטית של ענייני נישואין וגירושין עברה תהפוכות רבות במהלך המאה העשרים. מוסד הנישואין הפך הסכמי וגמיש: זוגות נכנסים ויוצאים מנישואין בקלות רבה בהרבה מבעבר, מעצבים את חיי הנישואין שלהם כרצונם, ולעיתים אף מנהלים חיים משפחתיים שלמים בלא נישואין. שינויים אלה מהווים שיקוף משפטי של שינוי תפיסתי שעברה החברה המערבית. ההסדרה העבר-לאומית של ענייני נישואין וגירושין אלה לא הדביקה את הקצב, והיא נותרה פורמאלית במידה רבה. באמצעות עיון מדוקדק בדיניהן של שורת מדינות מערביות וכן בהסדרים אמנתיים עומד הספר על השינוי התפיסתי היסודי שעברו ענייני נישואין וגירושין, ומבסס טיעון בדבר הצורך לעצב מחדש את הכללים באופן שיתאמו לתפיסה המודרנית של הנושא. על בסיס שינוי תפיסתי זה מציע הספר הנמקה מפורטת, מתודולוגית ותיאורטית, לאופן בו ראוי שיעוצבו כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין. הספר חותם בהצעת מנגנון ברירת דין חלופי, המהווה רפורמה דרמטית בכללי ברירת הדין בעניינים אלה." -- מן הכריכה האחורית
Original languageHebrew
Place of Publicationשריגים-ליאון
Publisherנבו
Number of pages359
ISBN (Electronic)9789654421232
StatePublished - 2015

Publication series

Nameאופקים חדשים במשפט
Publisherנבו
Volume14

Cite this