כתבי היד של תשובות הרשב"א שבידי חכמי המאות החמש עשרה-התשע עשרה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מנסה לאסוף עדויות על כתבי היד של תשובות הרשב"א שעמדו על שולחנם של כארבעים חכמים למן המחצית השנייה של המאה החמש עשרה באשכנז ועד למחצית הראשונה של המאה התשע עשרה בחלב. עדויות אלו מפוזרות בספרים הרבה ובוודאי המאמר לא מיצה את כולן. מתברר שרבים מכתבי היד שעמדו לפני האחרונים השתמרו בידינו, לעתים אף בכמה עותקים. כתבי יד אחרים אבדו מאתנו או נפגמו במהלך הדורות, וחלקים קטנים או גדולים מהם אבדו. אף שכאמור, המאמר עוסק בשימושם של חכמים בתשובות הרשב"א למן סוף המאה החמש עשרה, הרי גם חכמים במאה הארבע עשרה והחמש עשרה ציטטו תשובות של הרשב"א, אך דומה שכולם עשו זאת בלי לתת מראה מקום לדבריהם. הם לא ציינו היכן בדיוק התשובה של הרשב"א שציטטו, אף שתשובות הרשב"א שבקבצים השונים ממוספרות הן. כפי הנראה, חכמים אלו לא נתנו דעתם שמא הקורא את דבריהם ירצה לעיין בעצמו בתשובת הרשב"א. ואולי סברו שמכיוון שסדר התשובות בקבצים הרבים של תשובות הרשב"א שונה כל כך מקובץ לקובץ, שוב אין טעם לציין שמדובר בסימן פלוני, שהרי בכל קובץ מובאת תשובה זו בסימן אחר. נראה שרק לקראת המאה השש עשרה התפתחה אט אט ההכרה כי ניתן ורצוי לצטט תשובות של הרשב"א ושל משיבים אחרים על פי סימניהם בכתב היד, אף שספק אם הקורא מחזיק גם הוא בכתב יד זה. מסתבר ששינוי זה נגרם בעקיפין מהתפתחות הדפוס. חכמים שהורגלו לצטט את תשובות הרשב"א הנדפסות על פי סימניהן אימצו שיטה זו גם בעת שציטטו תשובות של הרשב"א שטרם נדפסו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-46
Number of pages46
JournalJSIJ - Jewish Studies; an Internet Journal
Volume13
StatePublished - 2015

IHP publications

 • IHP publications
 • Adret, Solomon ben Abraham -- 1235-1310
 • Manuscripts, Hebrew
 • Responsa
 • אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) -- 1235-1310
 • היסטוריה יהודית בתקופת הרנסנס
 • כתבי יד עבריים
 • ספרות השאלות והתשובות

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Adret, Solomon ben Abraham -- 1235-1310
 • Responsa -- History and criticism
 • Manuscripts, Hebrew

Cite this