להבנתן של חילוניות ודתיות בישראל: תיזת החילון וחלופות מושגיות

Translated title of the contribution: Rethinking “Secularism” and “Religiosity” in Israel: The Secularism Thesis and Conceptual Alternatives

יהודה גודמן, שלמה פישר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר הוא דיון ראשוני בפירוקן של קטגוריות החילוניות והדתיות כפי שהן מופיעות במחקר היסטורי וסוציולוגי של הציונות ושל החברה הישראלית. גודמן ופישר מבקשים לעקוב אחרי הגניאלוגיה של המושגים "דתיות" ו"חילוניות" ואחרי הנחות יסוד ספציפיות ואינטרסים אידיאולוגיים, פוליטיים, תרבותיים וכלכליים המשתתפים בעיצובם. הם מציעים, למפות את המחקרים השונים על חילוניות ועל דתיות, כדי לבחון את האופנים שבהם באו לידי ביטוי במחקר תפיסות של נאורות, מודרניזציה וחילון, וכן מושגים שונים של דתיות. בהקשר זה הם מציגים ביקורות על תיזת החילון בעידן המודרני . כמו כן, המחברים מצביעים על אפשרויות חדשות שנפתחו במחקר בשנים האחרונות להבנתם של דתיות וחילון מודרניים. במקום תפיסות בינאריות, ליניאריות וערכיות המפרידות בין התופעות הם מציעים להתבונן בנושא מתוך תפיסות המדגישות רב מודרניות. לפי תפיסות אלו המודרניות היא תופעה רב ממדית המייצרת לא רק חילוניות (כפי שמניחים מחקרים סוציולוגיים והיסטוריים רבים) אלא גם דתיות מסוגים חדשים. גישה כזו מאפשרת להתבונן מחדש בשינויים שמתרחשים בחברה הישראלית בעשרות השנים האחרונות, הן בציבורים המוגדרים חילוניים והן בציבורים המוגדרים דתיים. במקום שהמחקר ישקף את הסטטוס קוו הפוליטי בישראל, עשויות הפרספקטיבות המוצעות להעשיר את הדיון באופנים נוספים של דתיות וחילוניות. כיווני מחקר אלה עשויים, מצד אחד, להחזיר אל הזירה תובנות ובריאניות באשר לכוחות הדתיים הממשיכים לפעול בתוך החילוניות, ובתוך החיים המודרניים עצמם. מצד אחר, הם עשויים להאיר מחדש תופעות דתיות ותהליכי השתנותן בתוך המודרנה.
Translated title of the contributionRethinking “Secularism” and “Religiosity” in Israel: The Secularism Thesis and Conceptual Alternatives
Original languageHebrew
Title of host publicationמערבולת הזהויות (קובץ בעריכת יוסי יונה ויהודה גודמן)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages346-390
Number of pages45
ISBN (Print)9650202153
StatePublished - 2004

IHP publications

 • IHP publications
 • Civilization, Modern
 • Enlightenment
 • Israel -- Social conditions
 • Mizrahim
 • Orthodox Jews -- Relations -- Nontraditional Jews
 • Religion and culture
 • Religious Zionism
 • Secularism
 • Ultra-Orthodox Jews
 • Women in Judaism
 • Zionism

Cite this